Nieuws over ReneRos.biz en de dienstverlening.

Actueel

Agenda 2018 voor FileMaker trainingen

31 oktober 2017

Deelnemers in training

De herfst is altijd het moment dat we als FMTraining de agenda voor de trainingen van volgend jaar opstellen. U kunt gaan plannen voor korting!

Deelnemers willen enkele maanden vooruit kunnen plannen voor het volgen van meerdere trainingen. Immers, als u zich voor meerdere trainingen inschrijft dan kunt u een korting krijgen tot wel 15%!

Daarom zijn de data voor de Gebruikers, Basis, Gevorderden, Expert en Kenniswerkers trainingen voor FileMaker voor volgend jaar vastgesteld en in de agenda op onze website geplaatst. Welke datum schikt u?

Inschrijven is voor een aantal trainingen in dit najaar nog mogelijk en uiteraard voor het volgende jaar. Tot binnenkort?


De data zijn automatisch met een FileMaker-script vastgesteld.

Regeerakkoord Rutte III: Genderneutrale database

26 oktober 2017

De Ridderzaal

In het regeerakkoord van de nieuwe regering staat dat de overheid niet meer onnodig het geslacht van burgers wil gaan noteren. Wat uw persoonlijke mening ook is over een genderneutrale houding naar klanten en relaties, in de meeste databases zou het een vereenvoudiging zijn.

In veel databases wordt het geslacht alleen genoteerd om de aanhef in brief of e-mail op een maatschappelijk gewenste wijze te tonen. Vroeger moest ook rekening gehouden worden met de titel en bevatte de aanhef bijvoorbeeld 'weledelgestrenge heer'.
Het weglaten van de titel en het geslacht betekent een vereenvoudiging van de database bij het berekenen van de aanhef. Alhoewel er iets voor te zeggen is om het geslacht wel te noteren zodat bij een afspraak de kans groter is dat u de juiste persoon aanspreekt...

U kunt er ook voor kiezen om een extra geslacht-aanduiding toe te voegen die de aanhef genderneutraal houdt, zeker als klanten zelf hun gegevens invoeren.
De ISO-5218 standaard voor de taal-onafhankelijke opslag van menselijke sexen bevat vier mogelijke waarden: 0 (onbekend), 1 (man), 2 (vrouw) en 9 (niet van toepassing). De waarde 9 kunt u gebruiken voor een genderneutrale aanhef zoals ‘Geachte lezer’.
Als u eigen getallen of codes voor de geslachten gebruikt dan kunt u uiteraard iets soortgelijks doen. Soms heeft een database een aparte tabel voor aanhef en titulatuur en dan kunt het als nieuw record toevoegen.

Wellicht helpt deze informatie u bij het nadenken over een bestaande of nieuwe database. Als u vragen hebt of u wilt hulp bij de aanpassing, dan verneem ik graag van u!

Regeerakkoord Rutte III: Btw verhogen in uw database

26 oktober 2017

Het Torentje

Een regeerakkoord van een nieuwe regering heeft niet zo heel vaak direct effect op het merendeel van de FileMaker databases. Welke aanpassingen moeten er in uw database gemaakt worden om - op een nog te bepalen datum - het lage btw-percentage te kunnen verhogen van 6 naar 9 procent?

Klanten die een FileMaker database hebben die geheel door mij is ontwikkeld, hoeven geen aanpassingen uit te laten voeren. De beheerder van die database kan zelf het percentage wijzigen bij de Instellingen. Controleer tevoren waar in uw database de wijziging precies gemaakt moet worden.

In andere databases zullen mogelijk wel aanpassingen gemaakt moeten worden. Vaak moet in de artikelen/producten/prijslijst tabel het percentage gewijzigd worden. Dat kan in één keer voor meerdere artikelen met het menu-onderdeel 'Veldinhoud vervangen'. Soms is er een tabel met de btw-percentages en hoeft u het daar maar één keer te wijzigen.

Als het percentage vast in een berekening is opgenomen dan moet een nieuw veld voor het percentage toegevoegd worden. Alle bestaande records krijgen daarin het oude percentage en alle latere records het nieuwe percentage. In de berekening wordt vervolgens het veld gebruikt in plaats van de vaste waarde.
De btw-percentages van al eerder gemaakte facturen e.d. moeten uiteraard niet aangepast worden. Als het goed is, is Opzoeken gebruikt om het percentage vast te leggen en geen gerelateerd veld.

Als u vragen hebt of u wilt hulp bij de aanpassing, dan verneem ik graag van u maar wees op tijd!


Mijn bijkomend advies: zorg dat het btw-percentage altijd met één cijfer achter de komma mogelijk is, voor het geval dat ooit weer het geval zal zijn.

Belangrijke FileMaker 16.0.3 update!

10 oktober 2017

FileMaker, Inc. heeft FileMaker Pro 16.0.3, FileMaker Pro 16.0.3 Advanced, FileMaker Go 16.0.3, en FileMaker Server 16.0.3 uitgegeven om een aantal belangrijke bugs op te lossen.

De belangrijkste bug is dat 'in bepaalde situaties' het huidige record en scripts beschadigd kunnen worden bij opnieuw verbinden met een gedeelde database. Bovendien kan een lay-out met een grafiek op macOS een crash veroorzaken.
En een niet-opgeslagen berekening met daarin een gerelateerd veld zou niet bijgewerkt worden als het record via een portaal werd gewijzigd en met de Enter-toets opgeslagen.

De updates van FileMaker Pro, FileMaker Pro Advanced kunnen via het Help menu, 'Controleren op updates' geïnstalleerd worden. Ook zijn die updates, evenals FileMaker Server, op de pagina 'Downloads and Resources' te vinden. FileMaker Go is via de App Store te downloaden.

Database en ecommerce website werken samen

19 september 2017

Koppelen met computer en muis

Wat zijn de mogelijkheden van FileMaker met een ecommerce website? 60% van alle internetverkopen wordt gedaan via een ecommerce website. Het is dus logisch om geen eigen webwinkel te bouwen maar een kant en klaar product te koppelen aan uw FileMaker database.

Veel bedrijven gebruiken een FileMaker database voor hun orderadministratie. Gegevens van relaties en producten, orders en facturen worden dan geregistreerd met FileMaker. Moet je dat dan allemaal dubbel gaan bijhouden in bijvoorbeeld Woocommerce? Nee.

Met een speciale FileMaker database en de Woocommerce API kunnen gegevens naadloos en realtime op elkaar worden aangesloten. In FileMaker kunt u een klant opvoeren die direct in Woocommerce wordt opgeslagen. En als de klant een order invoert in de website dan wordt die meteen zichtbaar in de FileMaker database. Alle producten die in de FileMaker database worden bijgehouden kunnen in één keer, inclusief bijbehorende afbeeldingen, overgezet worden naar Woocommerce. De gebruiker kan doorwerken zoals hij/zij altijd al deed.

Neem contact met ons op en we leggen u graag alle mogelijkheden uit!